Πληροφορίες για το χειρισμό και τη φροντίδα ατόμων
με προβλήματα μνήμης και άνοια όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ.


        ·        ©2021 . Praxisgemeinschaft für Psychotherapie Hippocampus Gerontologische Praxis München