επικοινωνία    

Ο οργανισμός μας

 1. Κανουμε προγράμματα με τον σκοπο να μπορούν ηλικιωμένοι και άτομα με ψυχικές ασθένειες να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.
 2. Κανουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές σχετικά με τα θέματα της ψυχικής υγείας και την πρόληψη κατά το γήρας και ασθένειες στην μεγάλη ηλικία(π.χ., άνοια, κατάθλιψη)
 3. Συμβουλεύουμε για την ανάπτυξη μη φαρμακολογικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και την θεραπευτική αντιμετώπιση της άνοιας
 4. Προώθηση ανταλλαγή μεταξύ γενεών
 5. Υποστήριξη της διαπολιτισμικής επαφής
 6. Εφαρμογή προγραμμάτων για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με μεταναστευτικό υπόβαθρο

  Το διοικητικό συμβούλιο
  1. Πρόεδρος : Dr.rer.biol.hum. Sophia Poulaki
  2. Πρόεδρος: Dr.phil. Britta Wiegele
  3. Ταμίας:  Susanna Eibersch, M.A., Kunsttherapeutin (HPG)

Οι ιδρύτριες
Manuela Fechter: Θεολόγος και Κοινωνιολόγος
Katerina Hofbauer: Ειδικός εφαρμογών θεραπευτικών τεχνικών Μασάζ
Annette Tenhaven-Dietrich: Ανώτερος Φοροτεχνικός
Carola Würth: Εκπαιδευτικός
Dagmar Zacher: Φωτογράφος

Νομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
Βησσαρία Καλαμάκη: Δικηγόρος