επικοινωνία    

η ιστορία του προγράμματος μνήμη-help

Αυτό το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε 1.9.2015 μέχρι το 31.08.2017 απο το υπουργείο για την οικογένεια, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες και τους νέους, και το ενέκρινε και η πόλη του Μονάχου (Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und befürwortet von der Landeshauptstadt München, Sozialreferat).

Σε στνεργασία με:
Alzheimer Gesellschaft München e.V.
Zentrum für Akutgeriatrie und Frührehabilitation Städtisches Klinikum München Neuperlach
Zentrum für psychische Gesundheit Dr.med. Nikolaos Maris
Dr.phil. Maria Gavranidou, Psychol. Psychotherapeutin
Dr.phil. Maria-Elena Dometios-Murphy, Psychol. Psychotherapeution
Praxis für Psychotherapie und Hippocampus Gerontologische Praxis München
Dr. Sophia Poulaki, Dr. Britta Wiegele, Susanna Eibersch, M.A.

Το πρόγραμμα ανήκει στη

http://www.lokale-allianzen.de/startseite.html 

 

                                                                               gefördert vom